logotype
Nowości PDF Drukuj

 

http://glavek.nazwa.pl/wni/images/prusy wschodnie okładka.jpg

Prusy Wschodnie. Wspólnota wyobrażona, koncepcja, opracowanie i wstęp Hubert Orłowski i Rafał Żytyniec, Poznań 2019, ss. 884, oprawa twarda, szyta, cena 78 zł, ISBN 978-83-65988-21-8.

Przesłanie niniejszej antologii mieści się w rozumieniu Prus Wschodnich jako „wspólnoty wyobrażonej”. Ta klasyczna już definicja antropologiczna Benedicta Andersona mówi, co następuje: „jest to wyobrażona wspólnota polityczna, wyobrażona jako nieuchronnie ograniczona i suwerenna”. Przedkładane czytelnikom teksty naukowe, literackie i publicystyczne ukazują różne aspekty procesu konstruowania i negocjowania „wschodniopruskości” (Robert Traba) przez szerokie spektrum aktorów społecznych, wynikające z tego konflikty pamięci oraz próby ich przezwyciężenia poprzez podanie w wątpliwość monolitycznych wzorców tożsamości regionalnej. spis treścihttp://glavek.nazwa.pl/wni/images/noblici.jpg

Niemieckojęzyczni laureaci literackiej Nagrody Nobla, pod red. Krzysztofa Ruchniewicza i Marka Zybury, Poznań 2019, ss. 421, oprawa twarda, szyta, cena 48 zł, ISBN 978-83-65988-23-2.

Współczesny kult sukcesu kusi podstępnie, aby w literackiej Nagrodzie Nobla widzieć coś w rodzaju olimpiady lub mistrzostw świata w sztuce pisanego słowa. Były kiedyś czasy, kiedy przy okazji igrzysk olimpijskich rzeczywiście urządzano premiowane medalami konkursy literackie. W roku 1928 taki złoty medal otrzymał podczas olimpiady w Amsterdamie Kazimierz Wierzyński (za Laur olimpijski). „Sportowe” podejście do Nagrody Nobla to postawa dzisiaj jednak bardziej rozpowszechniona wśród czekających niecierpliwie każdego roku na werdykt Akademii krytyków, wydawców, dziennikarzy, wśród literackiej „gawiedzi”, aniżeli wśród samych pisarzy czy szwedzkich akademików, choć Tomasz Mann jeszcze w 1929 roku po przyznaniu mu tej nagrody mówił z całkowitą powagą o „nagrodzie światowej”, o „światowej sympatii”, której była ona dla niego wyrazem. spis treści

http://glavek.nazwa.pl/wni/images/sport i prawo t.19.jpg

Problemy ruchu olimpijskiego w polskim prawie, pod red. Andrzeja J. Szwarca (Sport i prawo, tom 19), Poznań 2019, ss. 272, cena 35 zł, ISBN 978-83-65988-25-6.

spis treści

 

 

 

 

 

 

http://glavek.nazwa.pl/wni/images/zagulski.jpg

Sylwester Zagulski, Bliscy znajomi czy obojętni sąsiedzi? Młodzież w Polsce i w Niemczech w świetle badań jakościowych i ilościowych, Poznań 2019, ss. 426, cena 45 zł, ISBN 978-83-64864-79-7.

Jednym z istotniejszych aspektów relacji polsko-niemieckich jest wielość inicjatyw dotyczących środowisk młodzieżowych, podejmowanych przez liczne instytucje, organizacje, szkoły czy samorządy. Podczas planowania i realizacji spotkań międzynarodowych często zadawane są pytania o naturę różnic i wspólnych elementów. Rzetelna wiedza o różnicach, niuansach własnej i obcej kultury, o źródłach i naturze wzajemnych różnic ma podstawowe znaczenie dla powodzenia takich projektów i ogólnej jakości wzajemnych stosunków. spis treścihttp://glavek.nazwa.pl/wni/images/sownik.jpg

Słownik współczesnej kultury krajów języka niemieckiego, Tom I, pod red. Krzysztofa Ruchniewicza i Marka Zybury, Poznań 2019, ss. 440, oprawa twarda, szyta, cena 60 zł, ISBN 978-83-65988-19-5.

spis haseł

 

 

 

 

 


http://glavek.nazwa.pl/wni/images/luft.jpg

Stefan Luft, Kryzys uchodźczy - przyczyny, skutki, konflikty, Poznań 2019, ss. 154, cena 30 zł, ISBN 978-83-65988-20-1.