logotype
Nowości PDF Drukuj

 

http://glavek.nazwa.pl/wni/images/pbn%2050.jpg

Sąsiedztwo zobowiązuje... 50 tomów Poznańskiej Biblioteki Niemieckiej, pod red. Huberta Orłowskiego i Ryszarda Wryka, Poznań 2019, ss. 402, oprawa twarda, szyta, cena 49 zł,  ISBN 978-83-65988-29-4.

spis treści

 

 

 

 http://glavek.nazwa.pl/wni/images/ochrona%20praw.jpg

Ochrona praw człowieka. Zagadnienia praktyczne, pod red. Agaty Hauser i Moniki Urbaniak, Poznań 2019, ss. 269, ISBN 978-83-65988-32-4.

Warto zauważyć, że kolejne bardziej lub mniej okrągłe rocznice uchwalenia dokumentów i aktów prawa międzynarodowego z zakresu ochrony praw człowieka, a mianowicie mijająca 70. rocznica uchwalenia Powszechnej deklaracji praw człowieka z 1948 r., czy też nadchodzące 70-lecie przyjęcia Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 1950 r., ponad 50-letni okres obowiązywania Międzynarodowego paktu praw osobistych i politycznych oraz Międzynarodowego paktu praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, skłaniają z jednej strony do refleksji nad diagnozą i stanem przestrzegania praw człowieka na świecie w świetle tych regulacji, a z drugiej do próby ponownego przeanalizowania treści tych dokumentów w kontekście zmieniającego się dynamicznie świata, chociażby za sprawą rewolucji cyfrowej i „odkrycia” internetu.  Prof. UAM dr hab. Jędrzej Skrzypczak. spis treści


http://glavek.nazwa.pl/wni/images/reformy.jpg

Krzysztof Urbaniak, Reformy systemu wyborczego do brytyjskiej Izby Gmin w XXI wieku. Ciągłość i zmiana w prawie wyborczym i praktyce ustrojowej, Poznań 2019, ss. 261, ISBN 978-83-65988-28-7.

Autor dokonuje interesującej analizy rozwiązań w zakresie prawa wyborczego, które miały miejsce w ostatnim dwudziestoleciu. Przedstawia je w szerszym ujęciu historycznym, co pozwala zrozumieć powiązania, które istnieją pomiędzy systemem partyjnym a systemem wyborczym, a także dostrzec potrzebę dokonywania reform systemu wyborczego w kontekście zmian społecznych. Opracowanie pozwala w oryginalny sposób spojrzeć na pewne ukształtowane stereotypy dotyczące instytucji prawa wyborczego w Wielkiej Brytanii. Rzuca nowe światło na szereg instytucji ustrojowych, traktowanych jako charakterystyczne dla systemu brytyjskiego, które uległy istotnym zmianom w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat. spis treści


http://glavek.nazwa.pl/wni/images/prusy wschodnie okładka.jpg

Prusy Wschodnie. Wspólnota wyobrażona, koncepcja, opracowanie i wstęp Hubert Orłowski i Rafał Żytyniec, Poznań 2019, ss. 884, oprawa twarda, szyta, cena 78 zł, ISBN 978-83-65988-21-8.

Przesłanie niniejszej antologii mieści się w rozumieniu Prus Wschodnich jako „wspólnoty wyobrażonej”. Ta klasyczna już definicja antropologiczna Benedicta Andersona mówi, co następuje: „jest to wyobrażona wspólnota polityczna, wyobrażona jako nieuchronnie ograniczona i suwerenna”. Przedkładane czytelnikom teksty naukowe, literackie i publicystyczne ukazują różne aspekty procesu konstruowania i negocjowania „wschodniopruskości” (Robert Traba) przez szerokie spektrum aktorów społecznych, wynikające z tego konflikty pamięci oraz próby ich przezwyciężenia poprzez podanie w wątpliwość monolitycznych wzorców tożsamości regionalnej. spis treścihttp://glavek.nazwa.pl/wni/images/noblici.jpg

Niemieckojęzyczni laureaci literackiej Nagrody Nobla, pod red. Krzysztofa Ruchniewicza i Marka Zybury, Poznań 2019, ss. 421, oprawa twarda, szyta, cena 48 zł, ISBN 978-83-65988-23-2.

Współczesny kult sukcesu kusi podstępnie, aby w literackiej Nagrodzie Nobla widzieć coś w rodzaju olimpiady lub mistrzostw świata w sztuce pisanego słowa. Były kiedyś czasy, kiedy przy okazji igrzysk olimpijskich rzeczywiście urządzano premiowane medalami konkursy literackie. W roku 1928 taki złoty medal otrzymał podczas olimpiady w Amsterdamie Kazimierz Wierzyński (za Laur olimpijski). „Sportowe” podejście do Nagrody Nobla to postawa dzisiaj jednak bardziej rozpowszechniona wśród czekających niecierpliwie każdego roku na werdykt Akademii krytyków, wydawców, dziennikarzy, wśród literackiej „gawiedzi”, aniżeli wśród samych pisarzy czy szwedzkich akademików, choć Tomasz Mann jeszcze w 1929 roku po przyznaniu mu tej nagrody mówił z całkowitą powagą o „nagrodzie światowej”, o „światowej sympatii”, której była ona dla niego wyrazem. spis treści

http://glavek.nazwa.pl/wni/images/sport i prawo t.19.jpg

Problemy ruchu olimpijskiego w polskim prawie, pod red. Andrzeja J. Szwarca (Sport i prawo, tom 19), Poznań 2019, ss. 272, cena 35 zł, ISBN 978-83-65988-25-6.