logotype
Nowości PDF Drukuj

 

http://glavek.nazwa.pl/wni/images/sownik.jpg

Słownik współczesnej kultury krajów języka niemieckiego, Tom I, pod red. Krzysztofa Ruchniewicza i Marka Zybury, Poznań 2019, ss. 440, oprawa twarda, szyta, cena 60 zł, ISBN 978-83-65988-19-5.

spis haseł

 

 

 

 

 


http://glavek.nazwa.pl/wni/images/luft.jpg

Stefan Luft, Kryzys uchodźczy - przyczyny, skutki, konflikty, Poznań 2019, ss. 154, cena 30 zł, ISBN 978-83-65988-20-1.

Poważne kryzysy humanitarne i przepaść pomiędzy biednymi a bogatymi sprawiły, że w 2015 r. ponad milion ludzi wyruszyło w drogę do Europy. Co wiemy o przyczynach obecnych ruchów migracyjnych, o roli przemytników ludzi i wyborze państw docelowych? Czy politycy mogą sterować migracją, a jednocześnie przestrzegać norm międzynarodowej ochrony uchodźców? Co należy zrobić, aby ci, którzy zostaną na stałe, się zintegrowali? Stefan Luft wyjaśnia przyczyny, sposoby rozwiązania problemu i opcje działania. spis treści

 

 


http://glaviniuske.nazwa.pl/wni/images/listy.jpg

Fenomenologia, Numer 16/2018, Poznań 2018, ss. 127, cena 40 zł, ISBN 978-83-65988-17-1.

spis treści

 

 

 

 

 


http://glaviniuske.nazwa.pl/wni/images/listy.jpg

Harry hrabia Kessler, Moja polska misja. Z Dziennika 1918, Wybór i opracowanie  Krzysztof Ruchniewicz i Marek Zybura, Poznań 2018, ss. 178, oprawa twarda, szyta, cena 30 zł, ISBN 978-83-65988-18-8.

„Czerwony hrabia” był człowiekiem osobliwym. Niemieckim arystokratą, który stał się liberałem. Pruskim oficerem, który został pacyfistą. Znakomitym eseistą, znawcą i mecenasem sztuki ówcześnie bulwersującej. Autorem znakomitych dzienników i listów – czytanych po dziś. Józefa Piłsudskiego poznał jako oficer łącznikowy na Wołyniu w latach Wielkiej Wojny. Obaj panowie szybko nauczyli się, że warto uważnie słuchać rozmówcy. To spotkanie sprawiło, że Kessler w 1918 r. zrealizował dwie polskie misje: uwolnienie z więzienia wodza Legionów oraz objęcie poselstwa w Warszawie. Publikacja przybliża te dwa ważne wydarzenia w jego biografii, ale także w dziejach odrodzenia Polski i relacji polsko-niemieckich w kluczowym roku 1918. […] prof. zw. dr hab. Włodzimierz Borodziej. spis treści


http://glaviniuske.nazwa.pl/wni/images/listy.jpg

Thomas Lindenberger, Alf Lüdtke (red.), Eigen-Sinn. Życie codzienne, podmiotowość i sprawowanie władzy w XX wieku, tłumaczenie: Antoni Górny, Kornelia Kończal, Mirosława Zielińska, redakcja naukowa: Kornelia Kończal, Poznań 2018, ss. 684, oprawa twarda, szyta, cena 68 zł, ISBN 978-83-65988-01-0.

Jak pokazują zebrane w tym tomie teksty, mechanizmy pozyskiwania, stabilizowania i kontestowania władzy można zrozumieć jedynie dzięki analizie codziennych praktyk wykonywanych w danym hic et nunc. Władza nie jest mianowicie ani abstrakcyjną siłą, ani wytworem charyzmatycznego przywódcy, lecz splotem relacji istniejących między rządzącymi i rządzonymi. O ile polityka rządzących daje się dość łatwo zrekonstruować, o tyle działania, zachowania i postawy rządzonych trudno uchwycić za pomocą tradycyjnych narzędzi badawczych. Eigen-Sinn, czyli samo-wola, to koncepcja, która pozwala dostrzec i wyjaśnić szerokie spektrum praktyk społecznych, za pomocą których ludzie przyswajają sobie dane okoliczności. spis treści

http://glaviniuske.nazwa.pl/wni/images/listy.jpg

Gunter Hofmann, Polacy i Niemcy. Droga do europejskiej rewolucji roku 1989/90, Poznań 2018, ss. 510, oprawa twarda, szyta, cena 49 zł, ISBN 978-83-65988-13-3.

W czasach „konserwatywnej kontrrewolucji” od Putina po Trumpa, opowieść o drogach Polaków i Niemców do wielkiej wolnościowej rewolucji roku 1989 w naszej części Europy może przypominać swoistą „pocztę butelkową” z zupełnie innej epoki. Dwadzieścia lat po zjednoczeniu Niemiec i rozpadzie ZSRR, autor w rozmowie z czołowymi politykami zachodnioniemieckimi, polskimi – Tadeuszem Mazowieckim, Bronisławem Geremkiem, Adamem Michnikiem, a także generałem Wojciechem Jaruzelskim i Mieczysławem Rakowskim, oraz z byłymi dysydentami enerdowskimi starał się wywiedzieć, jak z perspektywy czasu oceniają własne działanie oraz mechanizmy, które doprowadziły do historycznego przełomu w Europie. […] Adam Krzemiński „Polityka”. spis treści

http://glaviniuske.nazwa.pl/wni/images/listy.jpg

Pytanie prawne sądu do Trybunału Konstytucyjnego. Wybrane zagadnienia, pod red. Krzysztofa Urbaniaka, wydanie drugie poszerzone i uzupełnione, Poznań 2018, ss. 330, ISBN 978-83-65988-15-7.

Publikacja wypełnia dotkliwą lukę w polskiej literaturze konstytucyjnej. Stanowi też nieocenione źródło wiedzy na temat praktycznych aspektów występowania przez sądy orzekające z pytaniem prawnym. Zawarte w tomie opracowania szczegółowych zagadnień stanowią niezwykle wartościową i unikalną z uwagi na swoją wszechstronność